Menu
Your Cart

Общи условия за ползване на онлайн магазин veko-shop.com

На тази страница можете да се запознаете с общите условия на договор за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ВЕНКОМ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин veko-shop.com.
За контакт с ДОСТАВЧИК:

ВЕНКОМ ЕООД

гр. Русе, ул. Райко Даскалов 29а

e-mail: eurooil@abv.bg

тел.: 082 823 976

I.  ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите в електронен магазин veko-shop.com стоки, при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия".

Чл.2. Доставчикът публикува следната информация на 
veko-shop.com:

 • Наименование и описание на основните характеристики и изображения на всяка стока;
 • Продажната цена на стоката;
 • Информация за начините на плащане, условията за доставка и изпълнение на договора;
 • Правото на Потребителя да се откаже от договора, условията и начина за упражняването му. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";
 • Всякаква друга информация съгласно българското законодателство, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката;

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки в електронния магазин veko-shop.com, Потребителят трябва да попълни електронната форма с необходимите данни преди да финализира поръчката. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяната им, ще ги актуализира в сайта своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.

Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, които се предлагат в 
veko-shop.com
II. ЦЕНИ

  Чл.5. Всички обявени цени в онлайн магазина са в български лева. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично посочено. Цените на продуктите в електронния магазин могат да се различават от тези в търговската мрежа.

III. ДОСТАВКА

Чл.6. Поръчаните продукти, предлагани от ДОСТАВЧИКА, се доставят в цялата страна чрез куриер до офис на куриерска компания или до вашия адрес. Продуктите са в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

Чл.7. Цената по член 5 и разходите за доставката се заплащат чрез наложен платеж или чрез кредитна карта. Цената на доставката е за сметка на купувача според тарифата на куриерската компания. При поръчки на стойност над 90 лв. доставката е безплатна.

Чл.8. Веднага след предаване на стоката на куриер, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални щети следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

Чл.10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Чл.11. Доставчикът се задължава:

 • да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.12Доставчикът:

 • полага грижа информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги вярна и актуална;
 • не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желаният от Потребителя артикул или се предвиди забавяне на поръчката, той ще бъдете информиран чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще бъдат предложени алтернативни артикули.
 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
 • ДОСТАВЧИК си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента  на поръчката.

Чл.13Потребителят се задължава:

 • да посочи точен валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
 •  да плати цената на заявената от него стока;
 •  да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 •  да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 •  да получи стоката;
 •  да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искания за замяна на стоки, публикувани на онлайн магазина veko-shop.com и декларира, че се счита за обвързан с тях;
 •  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 •  да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 •  да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 •  да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 •  да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина с цел да създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 •  да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 •  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

IV. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА СТОКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл.14.  Потребителят може да върне продукт закупен от ВЕНКОМ ЕООД по два начина:

14.1. Да изпрати следните данни на имейл eurooil@abv.bg

·         Номер на поръчка;

·         Имена на клиент;

·         Телефон за връзка;

·         Номер на касова бележка;

При желание, клиентът може да посочи причина за връщане, след което представител на ВЕНКОМ ЕООД ще се свърже с него.

14.2. Да се свърже с нас на телефон 082 823 976, след което да изпрати продукта на следния адрес: ВЕНКОМ ЕООД, гр. Русе, ул. Райко Даскалов 29а, тел.: 0885 341 494

 Чл.15. Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай ВЕНКОМ ООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Чл.16. При необходимост от връщане на сума по договорирана и извършена от нас услуга, направена от виртуален ПОС, парите на клиента се връщат чрез кредитна транзакция по същата карта, с която е направено плащането, а не по друга, дадена от клиента. 

Чл.17. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ВЕНКОМ ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

Чл.18. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца.

Чл.19. При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Чл.20. Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ВЕНКОМ ЕООД защитава личните данни на своите клиенти, сред които са и потребителите на този електронен магазин.
Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани съгласно 
Политиката за защита на личните данни

VI. АВТОРСКО ПРАВО
Съдържанието на този уебсайт - текст, снимки и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ВЕНКОМ ЕООД  и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта, без изрично разрешение на ВЕНКОМ ЕООД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.