Menu
Your Cart

ДОСТАВКА и РЕКЛАМАЦИЯ

I.                    Доставка

1.      Поръчаните продукти, предлагани от ВЕНКОМ ЕООД, се доставят в цялата страна чрез куриер до офис на куриерска компания или до вашия адрес. Продуктите са в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

2.      Цената на доставката е за сметка на купувача според тарифата на куриерската компания. При поръчки на стойност над 90 лв. доставката е безплатна.

Цената за доставка можете да откриете в сайта на съответната куриерска фирма. Цените не включват допълнителни такси като наложен платеж, фиксиран час и други.

3.      Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

4.      Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговецът. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

5.      При предаване на стоката, потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в раздел РЕКЛАМАЦИЯ, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

6.      В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

7.      Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

II.                 Рекламация

8.      В случай на фабричен дефект, установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на ВЕНКОМ ЕООД и му се изпраща същия, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна, на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на ВЕНКОМ ЕООД.

9.      Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас на тел. 082 823 976 или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

10. Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/.

 

8